Projekat “Zdravlje na ulici“ je finansiran od strane Globalnog fonda za tuberkulozu, AIDS i malariju, a preko državne kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Podršku projektu je pružila Uprava policije - sektor kriminalističke policije, odsjek protiv droge i krijumčarenja. U toku ovog projekta je ostvarena saradnja sa savjetovalištem za DPST Podgorica, Klinikom za infektivne bolesti Podgorica, Dom zdravlja Podgorica, Supstitucijskim metadonskim programom.

Projekat “Zdravlje na ulici” je namijenjen poboljšanju kvaliteta života osoba koje se bave prodajom seksualnih usluga u Crnoj Gori, kao i promocija smanjenja štete među ženama koje koriste drogu injektiranjem. Glavne aktivnosti projekta su pružanje osnovnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, kao i upućivanje pripadnika ciljne populacije u postojeće referentne državne ustanove koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, a kroz pružanje usluga: osnovna medicinska pomoć, psihosocijalna pomoć, pravna pomoć, edukacija i informisanje, terenski rad sa servisima podjele besplatnih kondoma i lubrikanata, te zamjene sterilnog pribora za injektiranje. 

 

U okviru projekta “Zdravlje na ulici” izdvajaju se polja djelovanja u okviru ovog projekta i to: prevencija HIV-a i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija kod osoba koje prodaju seksualne usluge; promocija smanjenja štete među ženama koje koriste drogu injektiranjem; profesionalna doedukacija službenika Uprave policije CG, Policijske akademije Danilovgrad, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija CG i socijalnih radnika i psihologa.

Projekat podrazumijeva dvije metodologije rada – terenski rad i Drop in centar za osobe koje pružaju seksualne usluge za novac, robu, drogu ili neku drugu dobrobit. Terenski rad se obavlja tri puta sedmično na teritoriji cijele Crne Gore, a Drop in centar radi tri puta sedmično u periodu od 17h do 21h. Tim koji je angažovan na ovom projektu čine tri socijalna radnika, tri terenska radnika, ljekar, psiholog, pravnik koji pruža besplatnu pravnu pomoć i frizer.