Projekat “Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori”, koji sprovodi NVO Juventas ima za cilj poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju (osobe koje koriste drogu putem igle i šprica), kroz sprovođenje programa smanjenja štete među ovom populacijom u Dnevnom centru (Dnevni centar je otvoren kroz projekat “Otvorena vrata”, koji je takođe realizovan od sredstava Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću 2010. godine, a po planu Nacionalnog strateškog odgovora drogama 2008- 2013. godine).

Cilj plana i programa je poboljšanje kvaliteta života korisnika droga i njihovih porodica u Crnoj Gori kroz programeprevencije smrti usljed predoziranja psihoaktivnim supstancama, te programa rehabilitacije korisnika droga kojiu sebi nose virus hepatitisa C. 

Ciljne grupe plana i programa su na prvom mjestu korisnici droga u Crnoj Gori, sa subpopulacijama poput maloljetnika, žena, osoba koje prodaju seksualne usluge, zatvorenika; zatim medicinski radnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć odnosno jedinica i podstanica Zavoda. Indirektne ciljne grupe plana i programa su porodice korisnika droga, te šira javnost Crne Gore.