seminar 1 20130226 1571748772

26-27. jula 2012. godine, Ulcinj, Hotel Mediteran

Dana 26. i 27. jula 2012. godine je održan seminar u Ulcinju na kojem su učestvovali službenici iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i to iz službe straže, iz medicinske službe i službe tretmana. Cilj seminara je bio promocija ljudskih prava i prava osoba sa HIV/AIDS-om unutar zatvora, pa su shodno temi angažovani sledeći predavači: Marijana Laković - zamjenica Zaštitnika ljudskih prava, Miloš Janković - v.d. Zaštitnika gradjana Republike Srbije i dr Aleksandra Marjanović – specijalista socijalne medicine. Seminar je finansiran u okviru projekta ,,Otvoreno sa zatvorenicima“, finansijski podr\an od strane Global fonda preko UNDP kancelarije u Podgorici.

Na samom početku seminara Tijana Pavićević, programski direktor Juventas-a, je pozdravila prisutne i govorila o aktivnostima koje Juventas sprovodi u ZIKS-u u okviru projekta ,,Otvoreno sa zatvorenicima“. Marijana Laković i Miloš Janković govorili o ljudskim pravima u Crnoj Gori /Srbiji, o zabrani mučenja i drugih oblika nečovječnog postupanja ili kažnjavanja u međunarodnim dokumentima, o stadnardima Evropskog komiteta za spriječavanje mučenja i nečovječnog postupanja ili kažnjavanja u međunarodnim dokumentima i o nacionalnom preventivnom mehanizmu za borbu protiv torture u Crnoj Gori i Srbiji. Zahvaljujući interaktivnom izlaganju navedenih predavača, ubrzo se razvila diskusija na ove teme pa su službenici ZIKS-a u određenom trenutku istakli svoja zapažanja i primjedbe kada je u pitanju prekoračenje službenih dužnosti osoblja ZIKS-a.

 

Nezaobilazna tema seminara je svakako bila tortura u ustanovi, zatim odnos zaposlenih i lica lišena slobode, nasilje među zatvorenicima, prepunjenost zatvora, spavaonice sa velikim brojem kreveta dostupnost prirodne svjetlosti i svježeg vazduha, osoblje koje pruža zdrastvenu zaštitu u zatvoru profesionalna nezavisnost), zarazne bolesti, odnos prema specifičnim kategorijama ugroženih zatvorenika (majke sa djecom, adolescenti, i sl), zdrastvena njega (pristanak i povjerljivost), preventivna zaštita i higijena, prevencija samoubistva i društvene i porodične veze.

Drugog dana seminara predavač je bila dr Aleksandra Marjanović, specijalista socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje. Održala je svoje predavanje na temu epidemiologija HIV infekcije i ukazala na sva savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje, a zatim i o prevenciji i tretmanu HIV/AIDS, HCV, HBV u zatvorima.

Na kraju, organizatori seminara su govorili o istraživanju među licima lišena slobode u ZIKS-u, gdje su se ovom prilikom testirali na HIV, HBV i HCV i istakli podatke sa istraživanja, kako bi ukazali na situaciju u ovoj ustanovi, kada su u pitanju ove vrste virusa.