dropin1

Drop in centar je počeo sa pružanjem servisa 15. januara 2010. godine. Ovo je prvi Drop in centar u Crnoj Gori, namijenjen korisnicima droga koji injektiraju, a njegovo otvaranje finansirano je od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

U Drop in centru danas rade tri socijalna radnika, psihijatar, pravnik, tri terenska radnika i medicinski radnik. Servisi koji su dostupni u Centru i na terenu umnogome doprinose popravljanju uslova života korisnika droga, kao i njihovih porodica. Korisnici se povezuju sa državnim sistemima čime se omogućava praćenje rasprostranjenosti ove vrste rizičnog ponašanja, a ujedno i olakšava izvođenje državnih studija na ovom polju, te se na taj način olakšava redovna procjena broja korisnika radi definisanja njihovih potreba i odgovora na iste. Usluge koje pružamo u Drop in centru su:

 1. Psihosocijalna podrška klijentima i njihovim porodicama;
 2. Pomoć pri dobijanju ličnih dokumenata;
 3. Pomoć pri zapošljavanju i profesionalnoj orijentaciji;
 4. Pomoć pri ostvarivanju materijalnog obezbijeđenja porodice od strane državnih institucija;
 5. Pomoć pri smještaju djece u ustanove socijalne i dječje zaštitite, u slučajevima kada su djeca lišena roditeljskog staranja;
 6. Pomoć pri odlasku na liječenje (psihijatar, supstitucijska terapija metadonom, JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora, komune, grupe anonimnih narkomana i slično);
 7. Informacije o svim vladininim i nevladinim ustanovama koje u svojoj biti imaju socijalni karakter (ustanove za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, centri za socijalni rad, ustanove za smještaj samohranih majki i djece, ustanove za smještaj djece bez roditeljskog staranja itd.);
 8. Informacije o HIV-u i AIDS-u, hepatitisu B i C i o svim ostalim krvlju i seksualno prenosivim infekcijama;
 9. Informacije o mjestima gdje se klijent može testirati na gore navedene infekcije ili potražiti liječenje;
 10. Informacije o pravilnom i bezbijednom injektiranju droge i prevenciji predoziranja;
 11. Informacije o pravilnoj i nužnoj upotrebi kondoma itd.

 

dropin2 dropin3

Drop in centar je mjesto na kojem korisnik može popiti čaj, kafu, dobiti topao obrok, može koristiti internet i popričati sa drugim korisnicima i radnicima u Centru. Od svog otvaranja do danas, naš Drop in centar posjećuje veliki broj klijenata, kako zbog prijatnog ambijenta, tako i zbog širokog spektra usluga koje pružamo. Centar je na raspolaganju svim korisnicima droga i njihovim porodicama i prijateljima, svakog dana osim nedelje u periodu od 08h do 12h i od 17h do 21h.