transparent

 

Nevladine organizacije Juventas, 4 Life, CAZAS i Preporod zatražile su od države da u roku od mjesec implementira preporuke koje su predložili u cilju suzbijanja problema narkomanije u Crnoj Gori.

Predstavnici ovih nevladinih organizacija su u cilju rješavanja problema narkomanije predložili 25 preporuka i uputili ih članovima Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga, kao i skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Izvršni direktor NVO 4 Life, Saša Mijović kazao je da je potrebno obezbijediti ordživost servisima smanjenja štete, psihosocijalne podrške, rehabilitacije i resocijalizacije, kao i proširiti tretman zavisnosti metadonskom supstitucijom u Domu zdravlja Podogorica.

Vladan Golubović, izvršni direktor NVO CAZAS naveo je da je potrebno u što hitnijem roku omogućiti izbor predstavnika civilnog sektora u Državnom savjetu za zloupotrebe droga.

Direktorka programa smanjenja štete u NVO Juventas Tijana Žegura kazala je da na godišnjem ove četiri NVO pruže usluge za do dvije hiljade osoba koje su izložene bolestima zavisnosti.

Prema evidenciji Juventasa, koja ne odstupa od evidencija CAZAS-a, Preporod-a i 4 Lifa-a, 16,6 odsto njih je mlađe od 25 godina, dok je čak 70 odsto mlađe od 35 godina.

Jovan Bulajić, izvršni direktor NVO Preporod je naglasio da su u prošloj godini bila 62 nova zavisnika i zavisnice, i da su preko partnerskih komuna i terapisjkih zajednica obezbijeduili potpuno besplatan stacionaran servis.

 

 

cropped 238919636 2175e1dd3a1

Projekat “Zdravlje na ulici” je namijenjen poboljšanju kvaliteta života osoba koje se bave prodajom seksualnih usluga u Crnoj Gori, kao i promociji smanjenja štete među ženama koje koriste drogu injektiranjem. Glavne aktivnosti projekta su pružanje osnovnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, kao i upućivanje pripadnika ciljne populacije u postojeće referentne državne ustanove koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, a kroz pružanje usluga: osnovna medicinska pomoć, psihosocijalna pomoć, pravna pomoć, edukacija i informisanje, terenski rad sa servisima podjele besplatnih kondoma i lubrikanata, te zamjene sterilnog pribora za injektiranje. 

PreventionPrograms

NVO Juventas je, u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) Podgorica, 2004. godine započeo projekat "Otvoreno sa zatvorenicima", poslednjih osam godina pod pokroviteljstvom Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Projekat za glavni cilj ima smanjenje rizika od prenosa HIV-a kod osoba koje su na izdržavanju kazne u ZIKS-u.

64104 162175127272814 1105377329 n

Projekat "Otvorena vrata" započeo je u decembru 2008. godine, finansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću. Osnovni cilj projekta jeste otvaranje I funkcionisanje Drop in centra za korisnike droga i poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju, kao i njihovih članova porodice. Podršku za implementaciju ovog projekta, a ujedno i za otvaranje Drop in centra, pružili su: Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Institut za javno zdravlje i Uprava Policije Crne Gore.

smanjenjestete222Tijana Žegura, direktorka programa smanjenja socijalne, zdravstvene i kriminogene štete u Juventasu  predstavljaće civilni sektor u Radnoj grupi za pisanje Nacionalne strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020. Ova odluka je donešena od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva nevladinim organizacija da predlože svoje kandidate. Tijanu Žeguru imenovali su NVO Juventas i NVO CeMI.

smanjenjestete221

Itana Kovačević, psihološkinja NVO Juventas je imenovana za članicu Radne grupe zaizradu Pravilnikaobližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i  socijalno-edukativnih usluga. Razvoj pravilnika predviđen je Zakonom o dječjoj i socijalnoj zaštiti.

aa4b4d0e857780b3bff4a00e6e75e12c XL

Tijana Žegura, direktorka programa smanjenja socijalne, zdravstvene i kriminogene štete u Juventasu prisustvovala je 73. Sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na kojoj je, ispred grupe nevladinih organizacija, tražila pružanje podrške Inicijativi o ostvarivanju održivosti preventivnih servisa koje pružaju nevladine organizacije.