Volonterski centar je jedan od najprepoznatljivijih Juventasovih projekata kroz koji je do sada prošlo više stotina srednjoškolaca. Rad Volonterskog centra je baziran na sastancima koji se održavaju jednom nedjeljno. Radionice drže naizmjenično članovi Juventasa, psiholog, kao i gostujući predavači u čijem odabiru učestvuju sami polaznici.

Radionice su koncipirane tako da promovišu neformalno obrazovanje i interaktivni rad, čime su mladi podstaknuti da aktivno učestvuju u svakom segmentu rada, izražavajući mišljenje i razvijajući ideje koje često vode do novih vrlo uspješnih projekata. U toku učestvovanja u volonterskom centru mladi razvijaju vještine dijaloga, kritičkog razmišljanja, stiču nova znanja i iskustva, uče da budu tolerantniji prema razlikama i da se na efikasan način izbore sa predrasudama i stereotipima.

Učešće u volonterskom centru donosi i shvatanje volonterizma kao jedne od osnova svakog zdravog društva, kroz koju mladi stiču svijest o važnosti svog doprinosa društvu, ali i o beneficijama koje dobijaju u smislu razvoja ličnosti i sticanju znanja koja će im koristiti u budućem školovanju i radu. Naravno, sve ovo je propraćeno sklapanjem prijateljstava i lijepim druženjem među polaznicima koji i nakon završene volonterske obuke ostaju u kontaktu, družeći se i razvijajući neke nove ideje, što je na kraju krajeva i nešto po čemu je Volonterski centar bio prepoznatljiv tokom svih ovih godina.