11281543 881837521875786 969876645 o

U maju 2015.godine započela je studentska praksa u našoj organizaciji za studente Fakulteta političkih nauka u Podgorici smjera Socijalni rad i socijalna politika.  Grupa se sastoji do 21og studenta koji će u periodu od dva mjeseca biti uključeni u aktivnosti koje Juventas sprovodi.  Studentska praksa će se ogledati u aktivnom učešću studenata u administrativnom i terenskom radu organizacije. Studenti će imati priliku da se kroz rad uz socijalne radnike zaposlene u organizaciji upoznaju sa načinima na koje mogu praktično primjeniti znanja stečena na fakultetu iz pojedinih predmeta.

U toku prakse biće organizovane prezentacije naših programa, sastanci kroz koje će se upoznati sa aktulenim aktivnostima, dok je poseban akcenat na uključivanju studenata u pružanje socijalnog savjetovanja na terenu i to tri puta nedjeljno tokom trajanja prakse. Terenski rad će se obavljati prvenstveno u romskom naselju Kamp Konik I i Kamp Konik II gdje će studenti imati priliku da posmatraju proces pružaja usluga socijalnog savjetovanja i posredovanja, te organizovanja radionica i informativnih sesija, a nekima od njih će biti pružena mgućnost da se volonterski uključe u dalje aktivnosti „Programa pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik” a koji sprovode HELP, sa partnerima Juventas, Romski edukativni fond, Pravni centar, Crveni krst Crne Gore i Danski savjet za izbjeglice.

Podsjećamo i da u kampovima na Koniku i okolini živi 1800 Roma i Egipćana (300 domaćinstava) od čega je 300 žena i 567 djece, kao i oko 500 drugih veoma ranjivih raseljenih lica koji stanuju na području Konika. Stanovništvo je suočeno sa brojnim izazovima te je podrška trenutnih i budućih socijalnh radnika koji razumiju poziciju i potrebe ove populacije, veoma značajna.

Važno je istaći i da je organizacija stručne prakse za studente Fakultetu političkih nauka, koja je vrednovana ECTS poenima, primjer dobre prakse koju treba da slijede i ostale fakultetske jedinice na Univerzitetu Crne Gore u cilju unaprijeđenja znanja ali i poslovnih vještina studenata. Na žalost, mnoge fakultetske jedinice nisu uložile dovoljan napor da svim studentima omoguće neki od mogućih vidova studentskih praksi – plaćene/neplaćene, obavezne/neobavezne, prakse u okviru nekog od semestara ili prakse tokom ljetnjih mjeseci, odnosno prakse kao obavezan dio specijalističkog rada.

Nadamo se da će se program stručnih praksi za studente nastaviti, proširiti i dalje unapređivati u cilju omogućavanja studentima sticanja potrebnih informacija ali i znanja o realnim poslovnim okruženjima, pospješivanja odgovornosti, te razvoja tzv. “mekih vještina”.