15 11 radionice o gradjanskim pravima za mlade

NVO Juventas i u drugoj fazi projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“ nastavlja sa realizacijom aktivnosti koje su u prvoj fazi pokazale dobre rezultate i bile prepoznate kao korisne od strane stanovnika Kampa Konik. Naime, riječ je o radionicama o građanskim pravima koje su namijenjene djeci i mladima iz Kampa Konik I i Konik II.

Sa realizacijom radionicam smo počeli u novembru 2015. godine i one će trajati do kraja kalendarske godine. Radionice se održavaju u PR Centru na Starom aerodromu tri puta sedmično po 120 minuta. U realizaciji aktivnosti učestvuju sociijalni radnici i romski asistenti zaposleni u Juventasu.

Same radionice se sastoje iz rada u tri modula kroz koje mladi imaju priliku da se upoznaju, nauče koja su to njihova prava i odgovornosti, kao i da sagledaju mogućnosti koje imaju kada je u pitanju obrazovanje. Prvi modul se odnosi na upoznavanje učesnika radionice, koji se kroz razne igre upoznavaju sa strahovima, stavovima i željama svih prisutnih. Takođe, učesnici uče vještine komunikacije i načine njenog ostvarivanja. Drugi modul je posvećen upoznavanju učesnika sa dječijim pravima, ali i o obavezama i odgovornostima koje oni kao djeca imaju prema drugima. Uče o tome koliko je važno pomagati drugima i poštovati i prihvatati različitosti. Kroz ovaj modul ističe se važnost saradnje i upoznavanje drugih jezika i kultura različitih nacija. Treći modul se zasniva na gledanju filma koji govori o mladim Romima i Romkinjama koji su uspješni u profesijama kojima se bave ili su uzorni učenici. Cilj filma je da se mladima pokaže značaj obrazovanja kroz predstavljanje pozitivnih uzora.

Navedena aktivnost, kao i sve aktivnosti koje Juventas u svojstvu partnera sprovodi u kampu Konik, predstavljaju dio projekta, „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“ koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Značaj aktivnosti na ovom projektu je prije svega u otvaranju mogućnosti marginalizovanim grupama da učestvuju u društvenom životu. S obzirom na to da su mnogima uskraćene šanse za normalan socijalni život, pomenuti projekat ima za cilj doprinos društvenoj integraciji Roma i njihovom uključenju u društvena i kulturna dešavanja.