naslovna11

 

U petak 5. februara, 2016. godine Juventas je u saradnji sa Agencijom za stanovanje, organizovao prvu neformalnu Skupštinu stanara u Kampu Konik, čime je ujedno i započeo prvi ciklus radionica sa odraslim Romskim stanovništvom.

Skupština stanara i sve aktivnosti koje će se u narednom periodu realizovati sa odraslim stanovništvom iz Kampa Konik predstavljaju dio projektne aktivnosti radionica o jačanju socijalnih vještina. Kroz ciklus posjeta, sastanaka i radionica stanovnicima će biti pružene informacije o njihovim stambenim pravima i obavezama, kao i o reagovanju u slučaju vanrednih situacija poput požara, zemljotresa.

Skupština je održana sa stanarima jedne od novoizgrađenih zgrada. Skupštini je prisustvovalo 24 učesnika, među kojima 3 romska asistenta, 5 predstavnika Juventasa i predstavnica Agencije za stanovanje. Skupština je bila informativnog karaktera, ali i prilika da se stanari dogovore oko načina na koji će raspolagati zajedničkim prostorijama u zgradama kao i sopstveni stambenim jedinicama. Predstavnica Agencije za stanovanje, Lola Tuzović, prisutne je bliže uputila u zakonske obaveze, pojasnila  o dokumentaciji vezanoj za izmirenje obaveza i takođe je istakla obaveze upravnika.

Prisutnima su se takođe obratile i predstavnice Juventasa, koje su istakle neophodnost održavanja higijene kako unutar stanova i ulaza, tako i prostora ispred svake stambene jedinice. Održana je i radionica na temu „Kućni red“, koju su predstavnice Juventasa započele sa podjelom Zakona o socijalnom stanovanju što je stanarima omogućilo da se na formalan način upoznaju sa pravilima i obavezama koja se tiču stanovanja.

Planirano je da se održe još četiri Skupštine stanara i sastanci sa sa upravnicima zgrada. Takođe, nakon Skupština će uslijediti implementacija niza radionica o stambenim pravima i obavezama i u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja radionice na temu reagovanja u slučaju vremenskih nepogoda, zemljotresa ili požara.

Navedena aktivnost se realizuje u sklopu druge faze projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik”.

 

12674963 1009397155786488 692722628 o

 

12695190 1010440429015494 2008857220 o 1

 

12736918 1010440315682172 1395829516 o 1