FOSI EAST- EAST projekat

Juventas je realizuje projekat "Participacija mladih: primjeri dobre prakse u radu učeničkih parlamenata" koji je finansijski podržan od strane fondacije Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora, kroz program "Istok - Istok: Partnerstvo bez granica".

Glavni cilj ovog projekta je omogućivanje mladim ljudima iz Crne Gore da su u toku aktivnosti kolega iz regiona (Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske), koje su vezane za rad učeničkih parlamenata i unija srednjoškolaca,što bi omogućilo poboljšanje participacije mladih u procesu donošenja odluka.

Učenički parlament predstavlja učeničko tijelo unutar škola Crne Gore, i ima za cilj da štiti i promoviše prava učenika, kao i da podstiče aktivizam mladih.

Škola u okviru koje učenički parlament funkcioniše, dužna je da obezbijedi slobodu organizovanja, jer je njegovo osnivanje zakonski garantovano (Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore, "Službeni list RCG", broj 64/02, dio XI, član 96.)

Značajnu ulogu učenički parlament ima I u održavanju dobrog i kvalitetnog odnosa učenik-nastavnik, ali i u uspostavljanju saradnje između škole i svih ostalih institucija i organizacija koje se bave mladima.

Partneri na projektu su:

  • Centar E8 , Srbija (Centar za promociju zdravih stilova života - Centar E8 je nevladina organizacija koja svoj rad bazira na 4 polja: seksualno i reproduktivno zdravlje, rodna ravnopravnost, prevencija zloupotrebe droga i aktivizam mladih).

  • UG Zašto ne , Bosna i Hercegovina (UG Zašto ne je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima).

  • NVURH , Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske (NVURH je najviše tijelo učenika osnovnih i srednjih škola na nacionalnom nivou u Republici Hrvatskoj).

  • UNSS , Unija srednjoškolaca Srbije (Unija srednjoškolaca Srbije je organizacija mladih, nastala u decembru 2003. godine, sa ciljem stvaranja organizacije koja će reprezentovati i zastupati srednjoškolce na nacionalnom i evropskom nivou).

  • ASuBiH , Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija za sva vijeća/savjete učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini, koja postoji prvenstveno radi njihovog umrežavanja i poboljšanja standarda srednjoškolaca).

Svaka od navedenih organizacija se na sebi svojstven način bavi jačanjem omladinskog aktivizma i participacije u društvu.