projekat-rozaje 2 20130709 1712378944

Nakon održanog seminara “Okupi ekipu”, obuke o pisanju projekata i predavanjima o značaju aktivizma mladih, Učenički parlament Gimnazije “30. septembar” iz Rožaja je odlučio da napiše i implementira projekat kreiranja školskog časopisa “Gimnazijalac”. Učenički parlament ove škole je veoma aktivan i realizovao je veliki broj projekata kojima su članovi UP-a pokazali svoj aktivizam i posvećenost (Gim-fest - prvi đački festival u Crnoj Gori, obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv HIV-a, Međunarodnog dana ljudskih prava, Međunarodnog dana dječijih prava, Dana planete Zemlje). Učenički parlament broji oko 50 stalnih članova, ali i ostali učenici škole se priključuju po potrebi u aktivnosti Parlamenta.

Učenički parlament se kroz projekat “Okupi ekipu” odlučio za kreiranje školskog časopisa “Gimnazijalac”, jer ono predstavlja jedno od sredstava informisanja koje je potrebno svakom društvu, a sa druge strane može pomoći školi i Učeničkom parlamentu da riješi neke od problema u svom radu. Kreiranjem časopisa “Gimnazijalac”, Učenički parlement je doprinio boljoj informisanosti učenika o školskim dešavanjima, aktiviranju većeg broja učenika u rad Učeničkog parlamenta, upoznavanju šire javnosti sa radom Učeničkog parlamenta, promovisanju talentovanih učenika kao i podizanju nivoa đačkog aktivizma.

Časopis "Gimnazijalac"