"Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u pograničnom regionu: Mladi u zajedničkoj akciji"

Prvi trodnevni seminar održan je u hotelu Rivijera u Petrovcu, a učestvovalo je šezdesetoro djece iz deset škola iz dvije države.

Svi učesnici seminara predstavili su svoje učeničke parlamente odnosno vijeća učenika. Na taj način učesnici su mogli vidjeti kako to funkcioniše kod njihovih vršnjaka. Stvorene su ideje za neke nove akcije, organizaciju ali i neke buduće zajedničke aktivnosti. Kroz obuku o pisanju projekata, učesnicii su saznali sve o osnovama pisanja projekata (analiza problema, indikatori, održivost). Rad po grupama omogućio im je da pokažu svoj veliki potencijal, ali i da steknu samopouzdanje predstavljajući rezultate svog rada pred čitavom grupom. Nagrada za dobre rezultate bila je posjeta Kotoru. Cijela grupa je nakon napornog radnog dana zajednički razgledala kulturna i istorijska bogatstva ovog primorskog grada. Na kraju seminara čulo se ''Vidimo se u Sarajevu''.

Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u pograničnom regionu:" Mladi u zajedničkoj akciji"

Nakon tridesetak dana željnog iščekivanja novog susreta i stalnog kontaktiranja elektronskim putem uslijedio je i seminar na Jahorini. Potpuno novi ambijent ali gotovo ista ekipa i bosansko-hercegovačko gostoprimstvo obećavali su dobre rezultate. Formirani su timovi od po dvije škole iz dvije države koje su tokom seminara, skoro do kraja projekta zajednički radili na realizaciji svojih projekata. Učesnici su sami prepoznavali probleme koji su aktuelni u njihovoj školi ( loš imidž škole, neuređeno dvorište, nedostatak školskog lista). Ideja je bilo više nego dovoljno, posvećenost i motivacija na nivou, želja za učenjem stalno prisutna. Planovi se razvijaju, aktivnosti osmišljavaju, čak se rade i prvi proračuni. Projekti već imaju formiranu strukturu. A kao nagrada za odličan rad posjeta Sarajevu i karaoke žurka. Popodne provedeno u gradu, koji na tako suptilan način spaja staro i novo, zapad i orijent, oduševio je sve učesnike.

Seminari su davno prošli, nova školska godina je počela, a naši učesnici su još uvijek puni entuzijazma. Projekti se uveliko pišu, a uskoro se kreće i sa realizacijom.