U sklopu projekta prekogranične saradnje mladih iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izrađeni su propagandni materijali - posteri i brošura ‚‚Okupi ekipu", koji su stavili akcenat na značaj razvoja učeničkog parlamenta u srednjim školama i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Brošura ‚‚Okupi ekipu" ima za cilj da srednjoškolce podstakne i ohrabri da budu aktivnu u formiranju učeničkih parlamenata na nivou svoje škole. Učenički parlament, tj. zajednica aktivnih učenika jedne škole višestruko doprinosi, kako samim učenicima, tako i školi, intezivnijem odnosu između nastavnika i učenika, učešćem učenika u kreiranje obrazovno-vaspitnog programa itd.

 

"Želiš da promijeniš nešto u svojoj školi?

Da sam kreiraš i uređuješ svoje vrijeme u njoj?

Želiš da uradiš nešto za svoju školu?

Da se družiš sa svojim vršnjacima iz cijele Crne Gore i šire?

Imaš ideje i želiš da ih realizuješ?"

 

Na kraju projekta napravljena je publikacija “Mladi u zajedničkoj akciji” koja sadrži sve rezultate projekta – rezultate sprovedenog istraživanja o đackom aktivizmu i opis sprovedenih projekata učenickih parlamenata iz 10 crnogorskih i bosanskih skola.

Publikacija: MLADI U AKCIJI