Erasmus learn digital competence

Predstavnica NVO Juventas Jelena Topalović je predstavila organizaciju Juventas na osmodnevnom treningu ‘’Learn Digital Competence’’ održanom 07-15. novembra, 2014. godine u Topoli, Srbija.

2

Trening na temu „Be skilled, Get educated“, održan u periodu od 05-13. maja 2014. godine u makedonskom gradu Struga, okupio je 40 mladih ljudi Makedonije, Rumunije, Francuske, Srbije, Španije, Italije, Azerbejdžana, ALBANIJE, Litvanije Kosova, Etonije i Crne Gore. Na ovom treningu Juventas su predstavljale tri učesnice, koje su prenijele svoja znanja u interaktivnim prezentacijama, radionicama i grupnim aktivnostima, ali i naučile dosta toga novog.

Mladi učesnici su imali priliku da dobiju sve potrebne informacije koje su neophodne za pisanje projekata. Kroz neformalnu edukaciju, učesnici su imali mogućnost da steknu i vještine koje su potrebne da bi znali kako da se nose sa raznim fazama projektnog menadžmenta, uključujući pripreme, planiranje i implementaciju projekta. Ono što je bitno za ovaj trening jeste to što su učesnici iz različitih zemalja imali priliku za interkulturalni dijalog i razmjenu dobre prakse, stavova i mišljenja, što je način da se ojača poštovanje kulturne različitosti i i da se podrži koegzistencija različitih kulturnih identiteta i vjerovanja. 

10257088 659572497425005 8038673283861271677 n

U periodu od 22-29. aprila 2014. godine u gradu Čoka u Sriji je održan seminar na temu „Vještine za održivo preduzetništvo“ („Skilled Entrepreneurship for Sustainability“), na kome su se našli i Juventasovi predstavnici. Seminar je oranizovan od strane Ekološkog kluba Energija u okviru Youth in Action programa Evropske komisije (Erasmus Plus). Predstavnice Juventas-a bile su Jelena Topalović, Dragana Savović i Desanka Kotlaja.

Seminar je okupio 35 mladih ljudi  iz osam evropskih država (Poljska, Portugal, Turska, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija), sa ciljem predstavljanja mogućnosti za mlade kada je u pitanju tema zapošljavanja, održivih zanimanja i samozapošljavanja. Seminar je učesnicima pružio polazna znanja i vještine za razvijanje poslovnih kompetenci. Učesnici su imali priliku da se informišu o najboljim načinima za korišćenje raspoloživih resursa, o principima održivog razvoja, kao i o kreiranju  poslovnih ideja         i najboljih načina za realizaciju istih. Osim toga, učesnici su podstaknuti da u svojoj lokalnoj zajednici budu aktivni, posebno kada je u pitanju njihovo zapošljavanje i podizanje svijesti o održivosti poslova  koji se zasnivaju na obnovljivim izvorima. Podsticanje participacije, izražavanja mišljenja, isticanje pohvala ili kritika kod učesnika, takođe su bili sastavni dio seminara.

Pored edukativnog dijela seminara, učesnicima je pružena prilika da se upoznaju sa kulturnim različitostima, gdje su se  kroz interkulturalne večeri upoznali sa tradicijom zemalja iz kojih dolaze učesnici.

Ovakav seminar predstavlja izuzetnu priliku mladima da razviju svoje ideje i kreativnost, kao i da prenesu znanja i iskustva svojim vršnjacima u zemljama iz kojih dolaze.

IMG 0646

U martu ove godine, predstavnice Juventasa prisustvovale su seminaru, koji je održan u Vrnjačkoj Banji, Srbija, u periodu od 01-09.03.2014 godine. Seminar je dio programa Evropske komisije – „Mladi u akciji“ (Youth in Action/Erasmus Plus).

Na seminaru je prisustvovalo 30 predstavnika iz devet zemalja Evropske unije i jugoistočne Evrope. Crnu Goru su ovoga puta predstavljale Ilhana Pepić i Nina Radinović, koje su bile angažovane na svim aktivnostima ovog događaja. Tema seminara bila je uključivanje mladih u formalnu politiku, kao i donošenje odluka u cilju promjene društvene zajednice i izgradnje modernog evropskog društva. Učesnici su imali priliku da razmijene svoja dosadašnja iskustva i tako ostalima približe određene oblasti iz političke sfere. Na taj način jedni drugima su pomogli da steknu praktične vještine  za unapređenje građanskog aktivizma i aktivno učešće u demokratskim procesima.

Pored navedenog, seminar je pružio priliku mladima da usavrše svoja znanja i vještine iz pomenutih oblasti, ali i da se umreže i razviju ideje za zajedničke aktivnosti na poljima omladinske politike. 

1909412 10202215322079353 976046153 o

Our local community is European citizen“ bila je tema treninga u Topoli, koji je održan u periodu od 20-27. februara 2014. godine, na kome se našao i Juventas. Pored predstavnika Crne Gore, na ovom treningu učestvovalo je još osam zemalja (Italija, Poljska, Rumunija, Turska, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Kosovo). Ovoga puta, Juventasove predstavnice bile su Emina Hot, Jelena Topalović i Jelena Kaluđerović.

Oko 30 uključenih mladih iz različitih evropskih zemalja dobilo je priliku da se bolje informišu o Evropskoj uniji, čime su bili u mogućnosti da dopune postojeća znanja, dok su predstavnici zemalja pristupnica mogli dublje da razmisle o obavezama koje njihove države trebaju da ispune kako bi postale članice EU. Pored predstavljanja programa kojima se organizacije bave, svi učesnici su dobili priliku da predstave i svoju zemlju, i to kroz Interkulturalno veče, tokom koga su ostale učesnike upoznavali sa svojom tradicijom, kulturom, turističkim mjestima i hranom po kojima je ta zemlja prepoznatljiva.

Neke od obrađenih tema treninga bile su i upoznavanje sa radom institucija Evropske unije i pregovaračkim poglavljima, korišćenjem različitih metoda rada (gluma, grupni i individualni rad). Kao vrlo korisna tema treninga za naše predstavnice, bila je i mogućnost da čuju iskustvo drugih zemalja koje su već postale članice EU, a pogotovo teme koje se tiču razvoja ovih zemalja nakon ulaska u Evropsku uniju. 

ucesce-juventasa 2 20130412 1414535487


Ezcaray, La Rioha, Španija
30. mart - 6. april 2013.

Od 30. marta do 6. aprila 2013. godine, predstavnice Juventasa (Ivana Živaljević, Jelena Dacić i Marija Ružić) prisustvovale su Youth in Action seminaru “In-Expert-Li“ (Intercultural Exchange of Experts on Learning Inclusion), koji se održao u Ezcaray-ju, i pokrajini La Rioha, Španija. Domaćin seminara bila je španska omladinska organizacija Gantalcalá (www.gantalcala.org). Projekat “In-Expert-Li”je finansiran od strane Evropske komisije, u okviru akcije 3.1 programa “Mladi u akciji”.

Treningu je prisustvovalo 26 učesnika iz sledećih organizacija:

 • Asociación Gantalcalá – vodeća organizacija (Španija) - www.gantalcala.org

 • Beyond Barriers Association (Albania) - www.beyondbarriers.org

 • Culture Goes Europe (CGE) – Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V. (Njemačka) - www.cge-erfurt.org

 • Vicolocorto (Italija) - www.vicolocorto.org

 • Youth Association creACTive (Makedonija) - www.kreaktiv.mk

 • Juventas (Crna Gora) – www.juventas.co.me

 • Asociatia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale ATFPDR (Rumunija) - www.atfpdr.eu

 • Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS” (Srbija) - www.respolis.com

Seminar “In-Expert-Li” je održan u cilju okupljanja omladinskih eksperata iz osam različitih zemalja radi zajedničkog rada i razmjene pozitivnih iskustava vezanih za interkulturalnu inkluziju, kao i zbog sticanja novih kulturnih i jezičkih vještina kroz metodologiju neformalnog obrazovanja. Sve organizacije su imale priliku da predstave svoj rad i primjere dobre prakse u omladinskom radu u svojim zemljama, kao i da razmjene ideje o budućim zajedničkim „Youth in Action“ i drugim projektima.

Predstavnice Juventasa su kao primjer dobre prakse predstavile IPA projekat prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine „Mladi u zajedničkoj akciji“. Ovaj projekat je realizovan 2011. godine u trajanju od 11 mjeseci, a pri tom postigao odlične rezultate, uključivši 70 mladih iz obje zemlje koji su imali priliku da sarađuju i da sprovode zajedničke projekte.

youthinaction

agencianacionalespanola

 

"In-Expert-LI"
Ezcaray, La Rioha, Španija

"In-Expert-LI" je međunarodni seminar koji se realizuje od strane Asocijacije Gantalcala, i koji će okupiti predstavnike 8 različitih zemalja (Albanije, Njemačke, Italije, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Španije) u cilju zajedničkog rada i razmjene pozitivnih iskustava vezanih za interkulturalnu inkluziju i sticanja novih kulturnih i jezičkih vještina kroz metodologiju neformalnog obrazovanja. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije, u okviru akcije 3.1 programa “Mladi u akciji”, o održavaće se od 30. marta 2013 do 06. aprila 2013. godine u mjestu Ezcaray, La Rioha, smještenom na sjeveru Španije, istorijskom regionu poznatom po svojoj gostoljubivosti, gastronomiji i značaju interkulturalne i jezičke istorije (stecište kulture zahvaljujući Svetom Džejmsu i referenca za literaturu i stvaranje španskog jezika na osnovu doprinosa monaha iz manastira Iuso i Suso).

Projekat, koji će okupiti 26 učesnika, ima za cilj da bude most između evropskih organizacija, uključujući i one iz jugoistočne Evrope, koje realizuju projekte fokusirane na promociju interkulturalnih vrijednosti među mladim ljudima, nezavisno od njihovog porijekla (a posebno među mladima koji imaju manje mogućnosti, među mladima sa invaliditetom, imigrantima, nezaposlenima, itd.) Pored toga, seminar će se fokusirati na projekte koje partnerske organizacije koriste za kreiranje omladinskih inicijativa vezanih za ovu temu i promovisati učešće mladih i preduzetništva na ovom polju. Pored aktivnosti usmjerenih na razmjenu najboljih praksi partnerskih organizacija, učesnici će takođe uzeti učešće u radionicama, kulturnim ekskurzijama, posjetama lokalnim organizacijama koje rade na interkulturalnom obrazovanje i u drugim aktivnosti usmjerenim na promociju buduće saradnje koja se zasniva na interkulturalnom obrazovanju putem neformalnog učenja.

Organizacije koje će učestvovati u ovom projektu su:

 • Asociación Gantalcalá – vodeća organizacija (Španija)
 • Beyond Barriers Association (Albania)
 • Culture Goes Europe (CGE) – Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V. (Njemačka)
 • Vicolocorto (Italija)
 • Youth Association creACTive (Macedonija)
 • Juventas (Crna Gora)
 • Asociatia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale ATFPDR (Rumujija)
 • Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS” (Srbija)

 

youthinaction

agencianacionalespanola