naslovna

Dana 24. oktobra u Budvi počela je sa radom I Generalna Skupština UNSCG. Na otvaranju su govorili predstavnici upravljačkih tijela UNSCG-a, najrelevatnijih institucija sistema i NVO Juventasa kao nosioca projekta.

Učenički parlamenti mogu biti snažan stimulans sveukupnom razvoju društva, i to prvenstveno kroz uticaj na kvalitetniju nastavu i odnos učenik-nastavnik u samoj školi, ocijenio je v.d. generalnog direktora Direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih, Veljko Tomić.

On je danas, na Prvoj Generalnoj Skupštini Unije Srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG), istakao pravo te populacije na učestvovanje u učeničkim parlamentima.

„Ono što bih ja volio da vidim jeste, da svi učenički parlamenti učestvuju u radu stručnih organa škole, kada se raspravlja o pitanjima koja se tiču vas, kao što su učenički standard i vannastavne aktivnosti“, kazao je Tomić u Bečićima.

On smatra da je veoma je važno da srednoškolci jačaju demokratske kapacitete mladih ljudi u Crnoj Gori i podstiču njihovo aktivno učešće u društvu.

„Upravo tu i vidim vašu ulogu kao nacionalne, krovne, organizacije sastavljene od učeničkih paralemenata svih srednjih škola u zemlji“, poručio je Tomić.

Izvršna direktorica nevladine organizacije Juventas Ivana Vujović podsjetila je da ta organizacija od 2006. godine prepoznaje učeničke parlamente i UNSCG kao važan aspekt učeničkog aktivizma.

Ona je pojasnila da je tokom 2010/11. godine, kroz projekat regionalnog karaktera, oformljena grupa srednjoškolaca, koja je osnovala UNSCG 2011. godine, a da je ta organizacija oformila novo rukovodstvo u martu ove godine. Podršku za rad Unije dala je organizacija SHL (SchülerHelfenLeben) iz Berlina koja sredstva prikuplja prvenstveno kroz angažman srednjoškolaca.

Vujović je poručila predstavnicima srednjoškolaca da moraju biti svjesni onih koji su ih izabrali na tu funkciju.

„Bitno je da ste u svakom momentu svjesni da ste vi samo jedan od srednjoškolaca kojih ima oko 32 hiljade u Crnoj Gori i da zagovarate odluke koje ste donijeli svi zajedno, na način koji je u najvećoj mjeri participativan“, kazala je ona.

Predsjednik Upravnog odbora UNSCG Jovan Bojović kazao je da je ta organizacija ostvarila mnoge zapažene rezultate u proteklih osam mjeseci, koliko formalno postoji.

„Možemo se pohvaliti da smo najveća omladinska organizacija u Crnoj Gori, u ovom trenutku. Ovakve rezultate, za tako kratak period, do sada nije postigla nijedna organizacija slična nama, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Veoma je važno da takvim kontinuitetom nastavimo da radimo i dalje, jer smo mi važna karika između srednjoškolaca, zajednice i društva u cjelini.

V.d. direktora Zavoda za školstvo Radovan Popović podsjetio je da je 2004. godine došlo do reforme obrazovanja u Crnoj Gori, a da je tada uvedena i devetogodišnja osnovna škola.

On je istakao da je obrazovanje kompleksan sistem, i da, kako je ocijenio, nijedna zemlja nije zadovoljna obrazovnim sistemom.

Direktorica Ispitnog centra Dragana Dmitrović rekla je da je uvođenje maturskog i stručnog ispita postavljeno kao važan zadatak crnogorskom obrazovanju.

„Vodilja je bio koncept da eksterni ispiti treba da služe za definisanje jasnih ishoda obrazovanja, na taj način da tranformišu ciljeve obrazovanja“, navela je ona.

Dmitrović je rekla da su na nacinalnom nivou postavljeni standardi i ciljevi, pojašnjavajući da je pored svakodnevnog internog povjeravanja, potrebna i eksterna promjena znanja i da tu „leži“ uloga Ispitnog centra.

Predsjednik Skupštine UNSCG Milić Dujović ocijenio je da je položaj srednjoškolaca vrlo bitan u obrazovnom sisremu Crne Gore.

„Kakve srednjoškolce imamo danas, takvu ćemo državu imati sjutra. Zapravo srednjoškolci, i ono što se u srednoj školi odaberemo, to će imati ozbiljan uticaj u našoj državi“, naveo je on.