press-konferencija 2 20120324 1519979258 

U sklopu Juventasovog projekta "Osnaživanje kapaciteta za efektivnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: Izgradnja kapaciteta učeničkih parlamenata" finansiranog od strane Balkanskog finda za demokratiju (www.gmfus.org/balkantrust), 23. juna 2011. godine održana je završna pres konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati cjelokupnog projekta.

Projekat je imao za cilj osnivanje i osnaživanje učeničkih parlamenata iz četiri srednje škole u Crnoj Gori:

  • Gimnazija ‚‚Tanasije Pejatović", Pljevlja

  • Srednja ekonomska škola ‚‚Mirko Vešović", Podgorica

  • Srednja mješovita škola ‚‚Bratstvo jedinstvo", Ulcinj

  • Gimnazija ‚‚25. maj",Tuzi.

Prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore, učenički parlament predstavlja učeničko tijelo unutar škola Crne Gore, koje čine sami učenici, a škola u okviru koje učenički parlament funkcioniše, dužna je da obezbijedi slobodu organizovanja.

Projekat je trajao sedam mjeseci počevši od novembra 2010. godine. U sklopu projekta učenicima ovih škola je podjeljen promotivni materijal kako bi se informisali o prednostima članstva u učeničkim parlamentima. Glavni dio projekta predstavljao je četvorodnevni trening za 20 učenika iz navedenih škola. Učenici su stekli nova znanja o načinu funkcionisanja učeničkih parlamenata i značaju postojanja ovakvog tijela u školama, kao i o pisanju projekata i osnovama odnosa sa javnošću.

Kada su u pitanju sprovedeni projekti, učenici su imali zadatak da uoče određeni problem u svojoj školi i da ga uz pomoć ostalih učenika riješe. Tako su realizovana četiri manja projekta:

  • "Poboljšanje komunikaciono-obavještajnog sistema" - Učenički parlament Srednje ekonomske škole ‚‚Mirko Vešović" iz Podgorice.

  • "Zajedno možemo mnogo" - Učenički parlament Gimnazije ‚‚Tanasije Pejatović" iz Pljevalja.

  • „Svеčana sala - idealno mjesto za održavanje vannastavnih aktivnosti" - Učenički parlament Gimnazije „25. maj" iz Tuzi.

  • "Unapređenje informisanosti učenika o štetnosti korišćenja duvana" - Učenički parlament SMŠ ‚‚Bratstvo jedinstvo" iz Ulcinja.

Učesnici su sami osmislili, napisali i realizovali manje projekte u svojim školama. Ove aktivnosti dovele su do povećanja broja učenika direktno uključenih u rad učeničkih parlamenata. Na taj način učenici su shvatili pravi značaj srednjoškolskog aktivizma, a novostečena iskustva su doprinijela i razvoju ličnosti ovih mladih ljudi i njihovom obrazovanju. Važno je napomenuti i da je ovaj projekat omogućio saradnju između mladih ljudi različite kulturne i socijalne pozadine. To je uticalo na smanjenje predrasuda i multikulturalno učenje svih uključenih. Nadamo se da će projekat uticati i na bolje rezultate uključenih škola.

Na ovoj pres konfenrenciji, učenici koji su učestvovali u projektu, članovi učeničkih parlamenata nevedenih srednjih škola, sami su predstavili rezultate svojih projekata i time pokazali izuzetnu posvećenost i entuzijazam.