Kada su u pitanju promotivni materijali u sklopu projekta "Jačanje ličnog integriteta mladih",l projektni tim se bavio dizajnom i izradom 2000 lifleta o ličnom integritetu tj. o korupciji u obrazovanju, koji su tokom teatarskih radionica distribuirani u svim obuhvaćenim školama. Elektronska verzija lifleta možete preuzeti ovdje.

Bitno je istaći da je liflet, između ostalog, kreiran u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore, koje je dalo i preporuku za realizaciju ovog projekta. Aktivan broj Ministarstva prosvjete 080/081-234 na koji se može prijaviti korupcija u obrazovanju, se našao i u našem lifletu.

Što se tiče vizuelnog identiteta projekat je imao i svoj slogan: „KUPLJENE OCJENE NE POLAŽU MATURU“, a osim lifleta projektni tim se bavio i dizajniranjem flip chartova, roll up-ova i bedževa, koji su bili interesantno kreirani kako bi bili prilagođeni srednjoškolskom uzrastu.

pdfRoll up 1

pdfRoll up 2

Vodič za korupciju

zipBedzevi (zip)