Projekat “Jačanje ličnog integriteta mladih” realizuje Juventas u partnerstvu sa organizacijom ATAK. Projekat je finansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2012.

Glavni cilj projekta odnosi se na poboljšanje ličnog integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina u pogledu povećanja njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa zakonom, dok se specifični projektni cilj odnosi na podizanje svijesti mladih o važnosti sprečavanja koruptivnih radnji, putem 6 interaktivnih teatarskih radionica kod najmanje 150 crnogorskih srednjoškolaca/ki.

Projekat predstavlja novitet kada je u pitanju pristup edukaciji srednjoškolaca/ki o nekim društvenim temama – u ovom slučaju o borbi protiv korupcije, jačanju povjerenja u državne institucije i vladavinu prava. Sve aktivnosti projekta koriste metode neformalne edukacije, ali na jedan inovativan i kreativan način – upotrebom interaktivnih radionica, gdje će sami srednjoškolci i srednjoškolke zajedno sa predavačima kreirati, producirati i glumiti u njima, a putem video zapisa podjeliti kreirane materijale sa svojim vršnjacima, ali i budućim generacijama učenika.

Nakon dobijanja preporuke od strane Ministarstva prosvjete da su saglasni sa realizacijom projekta, planirano je da se teatarske radionice održe u sledećim školama:

  • Srednja medicinska škola, Podgorica,
  • Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“, Podgorica,
  • Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“, Podgorica,
  • Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“, Podgorica,
  • Srednja građevinsko-geodetska škola „ Ing. Marko Radević“, Podgorica,
  • Gimnazija "25. maj", Tuzi.

Projektom “Jačanje ličnog integriteta mladih” planirano je kreiranje, štampanje i distribucija brošure o korupciji u obrazovanju i jačanju ličnog integriteta, koji će biti podijeljeni u svim crnogorskim opštinama, kao i tokom same realizacije radionica.

atak logo   grbCG  logo