Juventas

"Juventas" je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 29.januara1996 u Podgorici. Misija Juventasa je da animira što veći broj mladih ljudi da budu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka vezanih za kreiranje i ostvarivanje njihove budućnosti. Vrijednosti koje zastupamo su timski rad, kvalitet, tolerancija, transparentnost, otvorenost za nova iskustva i znanja. Vrijednosti koje Juventas zastupa su: timski rad, kvalitet, solidarnost, transparentnost, otvorenost za nova iskustva i znanja.

Ciljevi i djelatnosti JUVENTAS-a su:

 • promovisanje i zaštita prava mladih

 • poboljšanje zdravstvenih usluga i zdravlja mladih, žena i osjetljivih grupa

 • promovisanjeizaštitapravaislobodapripadnikaLGBTpopulacije

 • promovisanje kulturnih vrijednosti i principa održivog razvoja

 • pružanje podrške miru i mirnom rješavanju konflikata

 • olakšavanje pristupa informacijama i podizanje kvaliteta edukativnih programa za mlade

 • razvijanje kritičkog mišljenja i kulture dijaloga.

Iako je sjedište Juventasa u Podgorici, projekti se realizuju na teritoriji cijele Crne Gore.

Adresa: Omladinskih brigada br. 6
Tel: +382 20 657 098;  +382 67 346 605
Fax: +382 20 657 098
Web: www.juventas.co.me
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fbook stranicahttps://www.facebook.com/nvo.juventas.3/

 

Cazas

Društvo za borbu protiv SIDA-e Crne Gore je nevladina, humanitarna organizacija, koja svoj rad bazira na principima volonterizma kroz rad na prevenciji HIV/AIDS- a, seksualno prenosivih infekcija i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz programe edukacije, prevencije, pomoći ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima, i javnog zastupanja. Kao volnter/ka CAZAS-a mozes ucestvovati u javnim kampanjama o podizanju svijesti o problemu HIV-a i AIDS-a,raditi direktno sa HIV pozitivnim osobama ili se boriti protiv stigme i diskriminacije.

Adresa: Put Radomira Ivanovica bb (TUški put)
Tel: +382 20 658 714, +382 67 602 345
Web: www.cazas.org
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Centar za građansko obrazovanje

‚‚CGO" je nevladina organizacija, vanstranačko i neprofitno udruženje građana. Ako želiš da postaneš odgovoran građanin/građanka ovdje možeš dobiti vrlo korisna znanja o demokratiji, ljudskim pravima i evropskim integracijama. Time ćeš uticati na jačanje multietničkog i multikulturalnog društva sa visokim stepenom učešća građana u donošenju odluka. Dobićeš znanja koja će ti pomoći da postaneš timski radnik, tolerantna osoba koja će težiti društvenim promjenama i razviti vještine i navike stalnog učenja.

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, III/6
Tel: + 382 20 228 479; +382 67 289 336
Fax: + 382 20 228 499
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ADP ‚‚Zid"

‚‚ADP Zid" prije svega, radi na promovisanju volonterizma među mladima, kao vida ostvarivanja svojih potreba, realizovanja svojih ideja i doprinošenja zajednici. ADP Zid ti omogućava učestvovanje na work kampovima širom Evrope koji su odlična prilika da za relativno malo novca putuješ i upoznaješ zanimljive ljude. Takođe zahvaljujući ADP Zid-u kroz programe razmjene volontera/ki možeš dobiti odličnu priliku da duži vremenski period provedeš u nekoj od evropskih zemalja. Kao volonter/ka ADP Zid-a dobićeš priliku da se upoznaš sa kulturama drugih država, proširiš svoje obrazovanje, stekneš nove kontakte.

Adresa: Gojka Radonjića 32
Tel: +382 20 207 130
Fax: +382 20 207 131
Mob: +382 67 210 848
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Crveni krst Crne Gore

Crveni krst Crne Gore je prva organizacija Crvenog krsta na Balkanu. Članstvo u Crvenom krstu podrazumijeva rad na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja stanovništva, učešće u organizovanju i pružanju zaštite građana u slučaju elementarnih nepogoda, epidemije ili drugih nesreća, saradnju sa zdravstvenom službom i rad na motivisanju građana za dobrovoljno davanje krvi. U okviru zdravstvenog programa Crvenog krsta organizuju se tradicionalne akcije Crvenog krsta: “Nedjelja borbe protiv tuberkuloze”, “Dan dobrovoljnih davalaca krvi”, “Svjetski dan zdravlja”, “Svjetski dan borbe protiv SIDE” i dr. Članstvo u Crvenom krstu je dobrovoljno i Crveni krst je otvoren za članstvo i volontere bez razlike u pogledu porijekla, jezika, rase, nacionalnosti, godina, pola, vjerskog ili političkog opredjeljenja. Uz angažovanje edukovanih mladih volontera, Crveni krst realizuje različite programske aktivnosti i akcije u osnovnim i srednjim školama. Najmasovnije učešće djece i omladine je i dalje prisutno u oblasti prve pomoći, gdje se veliki broj njih obučava u pružanju prve pomoći i kasnije učestvuje na opštinskim i državnom takmičenju. Po školama se sprovode obuke i na temu prevencije u oblasti zdravlja, na temu difuzije i međunarodnog humanitarnog prava. Stoga, ako želiš da na koristan i prije svega human način osmisliš svoje slobodno vrijeme, a da pri tome pomogneš onima kojima je pomoć potrebna, stekneš zanja i vještine korisne za svakodnevni život, stekneš veliki broj prijatelja među vršnjacima, otvoriš sebi mogućnosti da putem razmjene podmlatka otputuješ negdje, a sve u formi volonterizma, pridruži se Cvenom krstu.

Adresa: Brastva i jedinstva 17
Tel: 020 633 602
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fbook stranica: https://www.facebook.com/pg/ckpodgorica/about/?ref=page_internal

 

Klub navijača Crne Gore

Klub navijaca Crne Gore je navijački pokret, grupa ljudi koja svojim navijanjem pomaže reprezentaciji da ostvari što veći uspjeh. Formirani su 22. maja 2006, i samim tim su prva organizovana grupa navijača u nasoj zemlji. Ako želiš da svojim adrenalinom doprineseš uspjehu naših reprezentacija, da se sjajno provedeš i družiš kao član NVO-a Klub navijača Crne Gore bićeš obaviješten/a o svim utakmica koje igra reprezentacija Crne Gore, kao i o svim aktivnostima navijača. Tako ćeš pružiti ljubav Crnoj Gori, uticati na to da se stvori kult reprezentacije i postignu rezultati po kojima će svako znati iz koje države dolaziš.

Adresa: Mušikića 19, Podgorica

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Forum ‚‚MNE"

FORUM ‚‚MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA" (Forum MNE) je aktivan u Crnoj Gori, već 8 godina: prvo kao PRONI Institut za socijalnu edukaciju mladih, potom kao Forum Syd, a od marta 2007. godine kao Forum MNE. Forum MNE je NVO u kojoj možeš doprinijeti stvaranju pravednog i miroljubivog društva. U Forumu MNE možeš biti uključen/a u omladinski rad u zajednici, volonterizam, kreativnost i aktivizam među mladima. Aktivnosti se sporovode kroz omladinski rad u okviru omladinskih klubova, kroz Univerzitetski program "Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici’’, u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom u Nikšiću i Fakultetom za obrazovanje i komunikaciju, Jonkoping, Švedska, putem organizovanja volonterskih programa.Kroz volonterizam ti se daje mogućnost da radiš za dobrobit svoje zajednice i da poboljšaš vještine. Nude ti se dva glavna oblika volontiranja:

 • kratkoročni volonterski rad kroz organizaciju ljetnjih omladinskih kampova, omladinskih razmjena, festivala dostignuća mladih i drugih omladinskih događaja u zajednici

 • srednji do dugoročni volonterski rad u oblasti rada sa mladima u zajednici kroz omladinske klubove i druge omladinske inicijative.

 

Adresa: Bratstva i jedinstva 4, 81 000 Podgorica
Tel: +382 20 602 710

Fax: +382 20 602 710
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Odred izviđača ‚‚Njegoš“

Odred izviđača ‚‚Njegoš“ je nevladina organizacija koja u svojim redovima okuplja uglavnom mlade od 10-27 godina. Primjenjuje se interaktivan rad sa malim grupama (u izviđačkoj terminologiji patrolama i vodovima), prožet idejom o saživotu sa prirodom. Ukoliko se uključiš pored ovih osnovnih aktivnosti, obrađuju se i teme koje su se pokazale kao najinteresantnije članstvu: ekološka pitanja, problematika droge i AIDS-a, mir i tolerancija itd. Naše osnovne aktivnosti su zasnovane na putovanjima, kampovanjima i učenju osnovnih principa života u prirodi i sa prirodom.

Adresa: Piperska 370a/3 Podgorica
Tel: +382 69 046 445; +382 68 558 013
E-mail: oinjegos@t-com.me

 

‚‚Sigurna ženska kuća"

Sigurna ženska kuća osnovana je u avgustu 1999. i predstavlja prvo sklonište u Crnoj Gori. Ubrzo nakon osnivanja, sklonište je dobilo svoje prve stanare – mladu ženu sa djetetom, žrtvu surovog porodičnog nasilja.Od tog dana, sklonište više nikad nije bilo prazno. Više od 700 osoba – žrtava porodičnog nasilja, od kojih su 41 bile mlade majke sa tek rođenom djecom pronašlo je bezbjedno utočište, pomoć i podršku u skloništu. Svi koji su zaintresovani da pomažu u ostvarivanju ciljeva Sigurne ženske kuće mogu doprijeniti radom u kancelariji, prevođenjem, vođenjem kod doktora, edukacijom, praćenjem suđenja. Potencijalni volonteri prolaze obuku i nakon toga mogu još aktivnije učestvovati u radu ove organizacije, dobiti razne preporuke i pohađati seminare.

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 69
Telefon: 020 232 352
Mob: 069 013 321
Web: http://szk.org.me
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

‚‚Mladi vama"

NVO ‚‚Mladi Vama ili Youth4You" je omladinska organizacija i nastala je kao rezultat inicijative grupe mladih entuzijasta u aprilu 2006. godine u Podgorici, a od juna 2009.godine aktivna je i na Cetinju. Organizaciju ‚‚Mladi vama ’’ vode mladi ljudi (studenti, omladinski radnici).

Organizacija ima za cilj da kod mladih podstakne aktivizam i volonterizam kako bi ih motivisala da budu aktivni članovi društva i bitna karika u donošenju odluka. Organizacija ‚‚Mladi vama’’ to radi kroz neformalan vid edukacije i to organizjuući ljetnje škole, ljetnje kampove, radionice, javne dogadjaje, interkulturalne razmjene i brojne akcije. Osim toga NVO ‚‚Mladi vama’’ radi i na uključivanju mladih iz marginalizovanih grupa u društvo, podižući svijest gradjana putem organizovanja kulturnih, društvenih i edukativnih aktivnosti. Trenutno imamo tri Neformalna odbora mladih i to u Podgorici: MZ Donja Gorica i MZ Stari aerodrom i jedan Neformalni odbor mladih na Cetinju. Ovi odbori za cilj imaju da aktiviraju druge mlade u svojim zajednicama kako bi zajedno dolazili do ozitivnih promjena u zajednici kada je u pitanju položaj mladih. Članovi odbora saradjuju sa Mjesnim zajednicama i školama u tim zajednicama i organizuju razne akcije(akcije čišćenja MZ, filmske večeri, obilježavaju važne datume za mlade, informativne radionice u MZ, debate, sportske i zabavne aktivnosti i sl.).

Ako i vi želite da budete aktivni član svoga društva, da steknete mnoštvo prijatelja i da kvalitetno utrošite svoje slobodno vrijeme, a pritom se i edukujete na jedan skroz drugačiji pristup kontaktirajte omladinsku nevladinu organizaciju ‚‚Mladi vama’’ i možete biti dio naše organizacije : kao član nekih od naših Neformalnih odbora mladih, kao jedan od incijatora pokretanja novog odbora mladih ili jednostavno biti član organizacije i zajedno sa ostalima se borite za bolji položaj mladih u društvui i raditi na ispunjenju ciljeva organizacije poštujući principe demokratije i tolerancije!

Adresa: Aerodromska 2b broj 15, Podgorica
Tel: 069 520 247
Facebook: https://www.facebook.com/pg/NVO-Mladi-vama-207233177946/about/?ref=page_internal

 

‚‚PRIMA“

‚‚PRIMA" je nevladina organizacija za mlade, sa sjedištem u Podgorici, aktivna od 2010. Organizaciju čine omladinske aktivistkinje – psihološkinja, sociološkinja, pedagogica i omladinske radnice, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti: omladinskog rada i omladinske politike, prava žena, prava manjina, mirovne politike, antidiskriminacije, formalnog i neformalnog obrazovanja, rada u civilnom sektoru itd. Takođe, naš tim čini i više od dvadeset volontera/ki i veoma smo svi srećni što se taj broj stalno povećava.

Misija:

 • Poboljšati položaj omladine i raditi na rješavanju pitanja koja se tiču mladih, kako u njihovim zajednicama tako i u širem društvu

 • Razvijati i implementirati lokalne i nacionalne politike za mlade

 • Povećati mogućnosti za razvoj i aktivno učešće mladih građana i građanki u društvu i odlučivanju u oblasti: ljudskih prava, antidiskriminacije, nenasilja, dijaloga, zdravih stilova života i inicijativa javnog zastupanja

 • Unaprijediti razvoj cjelokupnog društva podstičući mlade, pojedince i pojedinke, organizacije i institucije da sarađuju i na taj način preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost u svom razvoju

 • Podići svijest društva o mladima i njihovim problemima, potrebama i značaju mladih.

Dosad smo najviše rezultata postigli u prevenciji vršnjačkog nasilja, radu sa studentima na javnom zagovaranju njihovih prava, javnoj kampanji za veću zaposlenost mladih samohranih majki, među osnivačima smo i najaktivnijim članicama COFa – krovne crnogorske omladinske organizacije, a ‚‚Prima" je i članice Foruma organizacija civilnog sektora Savjeta Evrope sa ciljem širenja toleranije i multikulturalnosti u Evropi.

Najviše volimo da radimo na terenu, direktno sa mladima, i to kroz radionice, seminare, treninge, javne akcije. Svi mladi koji imaju želju da aktivno učestvuju u našim programima, dobrodošli su bez obzira na bilo koju njihovu pripadnost. Često nam treba novih volontera za dijeljenje informativnog i promotivnog materijala, učešće u javnim akcijama, a tu smo i sa brojnim seminarima da mlade na zanimljiv način naučimo kako da budu aktivni i pomognu rješavanju pitanja koja su važna za njihove vršnjake.

 

Adresa: Antona Čehova br. 4, 81 000 Podgorica

Tel: +382 69 416 448

Fax: +382 20 612 089
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:www.nvoprima.org

 

‚‚Centar za prava djeteta“

Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, osnovana 2000. godine u Podgorici.

Misija  ‚‚Centra za prava djeteta Crne Gore" je unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite dječijih prava. Svoje aktivnosti Centar za prava djeteta Crne Gore sprovodi poštujući četiri osnovna principa: pravo na život, opstanak i razvoj; nediskriminacija; participacija i najbolji interesi djeteta. 

Namjera nam je da, slijedeći vrijednosti organizacije: otvorenost, toleranciju, odgovornost, poštujući principe i politiku drugih organizacija, radimo na programima koji su u najboljem interesu djeteta. 

Konvencija o pravima djeteta, kao međunarodni dokument, za nas ima poseban značaj, ali nam sama po sebi nije cilj, već i sredstvo kojim ćemo pokušati da ostvarimo ono što smo zacrtali kroz misiju organizacije. 

Centar za prava djeteta Crne Gore nastoji da okupi i uspostavi kontakte sa što više institucija i nevladinih organizacija koje se bave djecom, s ciljem da prepozna probleme koji nijesu institucionalno tretirani, radi adekvatne pomoći djeci i mladima, kako kroz promociju, tako i kroz konkretne programe zaštite dječjih prava.

Uključivanje djece u programske aktivnosti Centra predstavlja afirmaciju njihovih prava na okupljanje i udruživanje, na informaciju, na učešće i mišljenje.

Centar za prava djeteta Crne Gore je prepoznat kao potreba lokalne sredine i države Crne Gore za stabilnom i prepoznatljivom nevladinom organizacijom iz oblasti dječjih prava, što potvrđuje i veliki broj realizovanih projekata.


Adresa: Vlada Ćetkovića br. 54

Fbook: https://www.facebook.com/pg/CentarzapravadjetetaCrneGore/about/?ref=page_internal
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.