U sklopu kampanje "Sa pravim vrijednostima u EU", Juventasov tim je u saradnji sa volonterima i dizajnerima osmislio i snimio video spot kojim se promovišu prave evropske vrijednosti. Video se emituje na sledećim TV stanicama: TV Vijesti, TV Sun, TV Teuta, NTV Montena, TV PinkM, TV Nikšić, TV MBC.