zivi svoj zivot

Slogan JUVENTAS-ove kampanje je ‚‚Živi svoj život”. Ovo, s jedne strane, predstavlja težnju da se LGBT osobama obezbijede dostojanstveni uslovi za puno uvažavanje jednakosti. Sa druge strane, ovo je poruka i svim ostalim građanima/kama da promišljaju svoje postupke i imaju svijest o uticaju mržnje na izgovorene riječi i učinjena djela upućena ka ovoj različitosti. Trebamo živjeti svoje živote oslobođene predrasuda. Trebamo živjeti i svoje živote oslobođene straha. 

Kampanja ‚‚Živi svoj život” je dio projekta “Zdravlje i prava” koji koji kroz kancelariju UNDP-a, podržava Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije.

NVO Juventas već četvrtu godinu zaredom obilježava 17.maj, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Ove godine, kao i ranije, to činimo kampanjom koja ima za cilj podizanje nivoa znanja i svijesti građana/ki o ovoj negativnoj pojavi u crnogorskom društvu, a koja će, počevši od danas, trajati narednih nekoliko mjeseci.

Obilježavanjem ovog dana u Crnoj Gori kao i u više od 50 zemalja svijeta, javnost se podsjeća na štetu koju homofobija nanosi društvu, kao i to da se protiv ove društveno degradirajuće pojave treba otvoreno boriti.

Ćutnja u dugom periodu do prije tri godine, kada je u stvari započelo javnije zagovaranje prava LGBT osoba, odobravala je duboko ukorijenjene stereotipe i predrasude koje i dan danas imamo priliku da čujemo u javnom diskursu Crne Gore. Bila je paravan verbalnom i fizičkom nasilju koje su LGBT osobe trpjele, jer jednostavno ‚‚nisu postojale”. Mediji u Crnoj Gori promovišu ljudska prava LGBT osoba i zajedno sa ostalim činiocima civilnog sektora, u prvom redu nevladinim organizacijama i aktivistima, su uspijeli da pomjere javno mnjenje ka nešto tolerantnijem polu. Iako su tokom proteklih godina u Crnoj Gori učinjeni značajni koraci kada je promocija ljudskih prava LGBT osoba u pitanju, i dalje smo, nažalost, svjedoci fizičkog i verbalnog nasilja, diskriminacije, prijetnji i uznemiravanja koje lezbejke, gejevi, biseksualne i transrodne Crnogorke i Crnogorci svakodnevno proživljavaju, pa čak i u svojim porodicama. Svjedoci smo svakodnevnog izražavanja homofobije kao društveno prihvatljivog, a čak, u nekim situacijama, i poželjnog ponašanja. Juventas i dalje bilježi nove slučajeve koje se ne prijavljuju policiji i tužilaštvu. Kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem potrebno je korišćenje svih kanala informisanja u cilju upoznavanja opšte zajednice sa ovom različitosti. Građani Crne Gore imaju pravo da dobiju tačne informacije na osnovu kojih će graditi stavove koji, prije svega, počivaju na principima poštovanja ljudskih prava. S druge strane, njegovanje kulture ljudskih prava jeste univerzalna vrijednost koja ne smije da zavisi samo od političkog uticaja međunarodnih faktora, već treba da postoji kao važan dio svakog sistema koji sebe naziva demokratskim.


Promotivni video kampanje ‚‚Živi svoj život“: 

Globalni video za obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije - na CG jeziku: