Drugi trening pod nazivom “Uloga zdravstvenih radnika u zaštiti ljudskih prava i prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija”

Drugi trening za zdravstvene radnike/ce “Uloga zdravstvenih radnika u zaštiti ljudskih prava i prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija” održan je od 16. do 18. decembra 2011.godine u Kolašinu, u Hotelu Lipka, a namijenjen je urolozima, dermatovenerolozima, kao i medicinskim sestrama.

Tema treninga, veoma značajna u zdravstvu i društvu uopšte, ali kod nas još uvijek nedovoljno obrađena, naišla je na veliko interesovanje polaznika. Naime, učesnici su imali priliku da čuju o polno prenosivim infekcijama, senzibilisanosti ljekara za teme posvećene MSM zajednici, tj. problemima sa kojima se ova populacija suočava prilikom ostvarivanja prava na medicinsku njegu. Takođe, bilo je riječi o odnosu ljekar-pacijent, kao i o homofobiji koja često utiče i na profesionalce prilikom obavljanja njihovog posla. O ovim temama, kao i prilikom prvog organizovanog treninga ovog tipa, govorio je prof.dr Milan Bjekić, specijalista za dermatovenerologiju beogradskog Zavoda za kožne i venerične bolesti.

Učesnici radionica su, takođe, dobili informacije i o seksualnim identitetima, mehanizmima homofobije, kao i ljudskim pravima lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba u Crnoj Gori i na Balkanu, a ove teme i ovog puta pokrila je Marija Savić, nezavisna LGBT aktivistkinja iz Beograda.

Tokom ove obuke medicinski radnici su se podrobnije upoznali i sa Zakonom o pravima pacijenata, koji je predstavila dr Aleksandra Marjanović iz Instituta za javno zdravlje.

Na treningu je prisustvovalo 23 ljekara i medicinskih sestara. Kao i ranije, pored medicinskih radnika na treningu su uzeli učešće i Juventasovi članovi koji, prilikom obavljanja terenskog rada, imaju svakodnevnu direktnu komunikaciju sa ciljnom grupom projekta.

Prvi trening pod nazivom “Uloga zdravstvenih radnika u zaštiti ljudskih prava i prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija”

Trening “Uloga zdravstvenih radnika u zaštiti ljudskih prava i prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija” održan je od 1. do 3. jula 2011. godine u Kolašinu, u Hotelu Lipka, a namijenjen je urolozima, dermatovenerolozima, kao i medicinskim sestrama.

Na treningu učesnici su imali priliku da čuju o polno prenosivim infekcijama, senzibilisanosti ljekara za teme posvećene MSM zajednici, tj. problemima sa kojima se ova populacija suočava prilikom ostvarivanja prava na medicinsku njegu. Takođe, bilo je riječi o odnosu ljekar-pacijent, kao i o homofobiji koja često utiče i na profesionalce prilikom obavljanja njihovog posla. O ovim temama govorio je prof. dr Milan Bjekić, specijalista za dermatovenerologiju beogradskog Zavoda za kožne i venerične bolesti.

Učesnici radionica, su takođe dobili informacije i o seksualnim identitetima, mehanizmima homofobije, kao i ljudskim pravima lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba u Crnoj Gori i na Balkanu, a ove teme pokrila je Marija Savić, nezavisna LGBT aktivistkinja iz Beograda.

Na treningu je prisustvovalo 25 ljekara i medicinskih sestara. Pored njih, na treningu su uzeli učešće i Juventasovi članovi koji, prilikom obavljanja terenskog rada, imaju svakodnevnu direktnu komunikaciju sa ciljnom grupom projekta.