Kampanja ‚‚Ni manje, ni više. Ista prava za sve" jedna je od aktivnosti koje je Juventas realizovao tokom 2010. godine.ni manje ni vise ista prava za sve slika

Glavni cilj ove kampanje bilo je podizanje svijesti o ljudskim pravima LGBT osoba i njihovom postojanju u Crnoj Gori. Osim zahtjeva za jednakim pravima LGBT osoba sa pravima heteroseksualne većine, željeli smo razbiti stereotip koji preovladava da zaštita ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba predstavlja zahtjev za specijalnim pravima. Naglasak ove kampanje je upravo iz tog razloga, na tome da se ne traže specijalna, već jednaka tj. ista prava za sve. Za inspiraciju poslužila je maksima francuskog filosofa Renea Dekarta: "Mislim, dakle postojim". Osim samog slogana, tekst elemenata kampanje namijenjenih opštoj populaciji je: "Mislim... Radim... Govorim... Sanjam... Stvaram... Volim, dakle postojim." Ovaj lični pristup u komunikaciji sa opštom populacijom, rezultat je uključenosti LGBT osoba u izradi i dizajnu kampanje, kao i produkciji video spota.