gf - logo

 

Globalni Fond za borbu protiv AIDS , tuberkuloze i malarije je stvoren kako bi se borio protiv tri pomenute bolesti koje u najvećoj mjeri ugrožavaju čovječanstvo, kao i za raspoređivanje sredstava oblastima gdje su najpotrebnija.

Kao partnerstvo vlada, civilnog društva, privatnog sektora i ciljanih zajednica, Globalni Fond predstavlja inovativni pristup međunarodnom finansiranju zdravstva.

Više informacija o Global Fondu.

Više informacija o UNDP-u.