U toku je realizacija antidiskriminacione kampanje koju Juventas ovih dana sprovodi među medicinskim radnicima. Bilbordi, koje možemo vidjeti u Podgorici, sadrže poruku: "Pravi ljekar će uvijek i svima pružiti pomoć", a istovremeno kazuju "Zaustavimo nasilje i diskriminaciju LGBT osoba u zdravstvu!". Glavni cilj prve kampanje među medicinskim radnicima jeste podizanje svijesti o različitosti sa kojima imaju svakodnevnu komunikaciju zbog prirode svog posla.

Poseban naglasak je na činjenici da ova različitost, kao i svaka druga, ne smije biti osnov za diskriminaciju, te da smo svi jednaki u ostvarivanju prava na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Kampanja, pored bilborda, podrazumijeva izradu i distribuciju priručnika za medicinske radnike u radu sa LGBT osobama (čije je kreiranje u toku), sastanke sa donosiocima odluka, praćenje kršenja prava pacijenata uslijed njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, zatim distribuciju postera, razglednica i lifleta kroz medicinske ustanove širom Crne Gore.

Vodič dobre prakse medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama nastao je kao odgovor na uvriježene stavove i predrasude prema LGBT osobama. Autori Vodiča su doktorice medicine Milena Popović i Tea Dakić i Jelena Čolaković, direktorica za ljudska prava u Juventas-u.

Vodič je nastao uz podršku Britanske ambasade Podgorica, a namijenjen je zainteresovanom medicinskom osoblju koje želi saznati nešto više o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima – kroz istoriju pa do danas, o snovnim pojmovima, identitetima, najčešćim predrasudama i zabludama o LGBT zajednici. 

Vodič možete preuzeti ovdje.