Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori 

eu

 

Delegacija EU u Crnoj Gori je počela sa radom u novembru 2007. godine. Odgovorna je za analiziranje i izvještavanje o političkom, ekonomskom i privrednom razvoju, promociji reformi, implementaciji i upravljanju portfoliom evropske finansijske pomoći i unapređenju vidljivosti i komunikacije Evropske unije u Crnoj Gori.  Misija Delegacije Evropske unije  je da prati politiku Evropske unije i predstavlja Uniju u Crnoj Gori. U saradnji sa sjedištem u Briselu, ona nadgleda i podržava napredak u pravcu evropskih integracija. Delegacija EU obezbjeđuje I značajnu finansijsku pomoć koju koristi u skladu sa principima zdravog upravljanja finansijskim sredstvima.  Obavljajući svoj posao, Delegacija održava bliske veze sa vlastima u Crnoj Gori, javnošću, medijima, drugim međunarodnim organizacijama i institucijama građanskog društva.

Više o Delegaciji Evropske Unije.