“Step up” projekat pokrenut je od strane organizacije ILGA-Europe (tj. evropskog ogranka međunarodne lezbijske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije-European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Osnaženi LGBT pokret na nacionalnom nivou u ovom regionu ocijenjen je kao značajna karika u borbi protiv sve veće diskriminacije LGBT osoba te je glavni motiv za pokretanjem projekta prepoznat u potrebi za jačanjem LGBT organizacija na zapadnom Balkanu.

Glavni cilj projekta “Step up” je poboljšanje pravne i društvene situacije LGBT osoba na Zapadnom Balkanu. 

Zašto?

Zločin iz mržnje i govor iz mržnje

Skoro svako javno pojavljivanje organizacija i/ili aktivista koji se bave LGBT pitanjima na Zapadnom Balkanu propraćeno je prijetnjama ili fizičkim nasiljem. Govorimo o situaciji kada osobe bivaju targetirane ili napadnute zbog pretpostavljene seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Ipak, iako se dešavaju, veliki broj ovih slučajeva prolazi neprijavljen, uglavnom zbog nepovjerenja u institucije sistema (npr. policiju) i straha od viktimizacije.

Povreda prava na okupljanje

Iako je pravo na okupljanje garantovano zakonom u svim zemljama Zapadnog Balkana, ovo pravo ili bude neiskorišteno zbog homofobične klime u određenoj zemlji ili pak negirano od strane lokalnih vlasti. U velikom broju slučajeva, kada LGBT osobe ipak odluče da sprovedu u djelo svoja fundamentalna prava na udruživanje i okupljanje, susreću se sa govorom mržnje i nasiljem.   

Diskriminacija

Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta predstavlja svakodnevicu za LGBT osobe u svim zemljama Zapadnog Balkana. Homofobične izjave vodećih političara, profesionalaca u domenu zdravlja, ali i drugim oblastima dodatno pothranjuju i daju legitimitet široko rasprostranjenoj diskriminaciji protiv LGBT osoba.  

Ko?

Partneri na projektu:

Šta?

Projekta se sastoji od dvije glavne komponente:

Izgradnja kapaciteta Organizacioni menadžment i liderske vještine
Dokumentovanje, izvještavanje i vještine zastupanja
 
Dokumentacija dokaza i zastupanje Dokumentovanje, monitoring i zastupanje na nacionalnom nivou bazirano na dokazima
Monitoring i zastupanje na evropskom nivou

 

Aktivnosti

Na nacionalnom nivou:

  • Dokumentovanje i monitoring povreda ljudskih prava LGBT osoba i produkovanje izvještaja na osnovu prikupljenih dokaza
  • Zastupanje i kampanje za podizanje svijesti
  • Javne akcije, mirne demonstracije, ukoliko su važne i moguće  
  • Pravno savjetovanje za LGBT osobe, podrška u parnicama ukoliko je od važnosti
  • Edukativne sesije, ali i radionice za podizanje svijesti

Na evropskom nivou:

  • Studijske posjete institucijama Evropske unije
  • Sastanci lobiranja sa donosiocima odluka u EU
  • Treninzi

Donator
ILGA-Europe

Više o organizaciji ILGA Europe.