Uz finansijsku podršku Open Society Instituta iz Budimpešte, projekat "Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore" NVO Juventas realizuje u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring - CEMI.

Osnovni cilj: ovog projekta je da doprinese smanjenju nivoa kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz identifikovanje i dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga pred pravosudnim organima Crne Gore.

Trenutna situacija u Crnoj Gori govori da se broj korisnika droga povećava, a sa povećanjem korisnika droga usko je povezan i porast broja krivičnih djela počinjenih od strane ove kategorije lica. Jedan od dostupnih podataka govori da je od ukupnog broja identifikovanih korisnika droga u Crnoj Gori, čak 61%, makar jednom bio uhapšen. Takođe, veoma često se mogu čuti pritužbe pojedinaca i organizacija civilnog društva po pitanju poštovanja ljudskih prava korisnika droga, posebno one kategorije prava koja se odnosi na implementaciju standarda fer i pravičnog postupka pred pravosudnim organima Crne Gore.

Ovaj projekat ima za cilj da kroz realizaciju mnogobrojnih aktivnosti, kao što su:

  •  monitoring sudskih postupaka

  •  monitoring medija

  •  istraživanja javnog mnjenja

  •  razgovori sa ciljnom grupom projekta i donosiocima odluka

  •  sakupljanjem i analizom izvještaja

  •  vladinih institucija i nevladinih organizacija

  •  komparativnom analizom pravnog okvira

  •  monitoringom postupanja prema korisnicima droga u zatvorima i policijskim prostorijama

  •  monitoringom korišćenja medicinskih usluga korisnika droga u zatvorima itd.

To sve rezultira stvaranju objektivne slike o poštovanju ljudskih prava korisnika droga u Crnoj Gori. Finalni proizvod ovog projekta biće sveobuhvatni izvještaj sa konkrentim zaključcima i preporukama za unaprijeđenje postojećeg stanja po pitanju poštovanja ljudskih prava korisnika droga pred pravosudnim organima u Crnoj Gori.

Projekat će trajati 16 mjeseci i realizovaće se u svim gradovima u Crnoj Gori.

Partnerske institucije na realizaciji projekta će biti: Ministarstvo pravde Crne Gore, Vrhovni sud Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, Uprava policije Crne Gore, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Ombudsman, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Specijalna psihijatrijska bolnica Kotor.

Više o Institutu za otvoreno društvo možete naći na sledećem linku.