baner 2 10

 

 

Obavještavamo Vas da je došlo do produženja krajnjeg roka za podnošenje prijedloga projekata  u okviru konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku projektima čije aktivnosti će biti usmjerene ka podršci implementacije pravnog i strateškog okvira na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.

Naime, umjesto 23. oktobra zaključno sa 31. oktobrom u 00:00 biće zvanično zatvoren konkurs.

U nastavku prilažemo i ažuriranu tabelu aktivnosti.

 

aktivnost

baner 2 10

NVO JUVENTAS, NVO QUEER MONTENEGRO
I INSTITUT ZA PRAVNE STUDIJE

u okviru projekta


“DOPRINOS UNAPREĐENJU KVALITETA
ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI”

raspisuju