sreda, 22 jun 2016 14:20

Održan trodnevni trening o standardima u pružanju usluga marginalizovanim grupama

Trening je organiyovan u period od 7-9 marta 2016, u hotelu “Princes” u Baru, za predstavnike ćlanica Koalicije za društvene promjene i zainteresovane organizacije. Prvog dana treninga učesnici su upoznati sa rezultatima istraživanja o standardizaciji socijalnih usluga . Drugog dana, učesnici su imali priliku da čuju iskustva organizacija iz Srbije koje su prošle kroz isti proces i da dobiju pregled svih koraka kkokji im predstoje. Cilj trećeg dana treninnga je bio da se pronađe optimum centralizovanih i lokalnih procedura za održivo finansiranje i naručivanje socijalnih usluga od strane države. Ovaj trening je bio posebno važan u svjetlu novousvojenih podzakonskih akata koji predviđaju uslove za standardizaciju i licenciranje pružalaca usluga.