utorak, 21 jun 2016 17:45

Održan sajam inovativnih ideja “Inovacijama do jednakih mogućnosti”

Sajam “Inovacijama do jednakih mogućnosti”je održan 15. Marta 2016 u prostorijama EU Info Centra u Podgorici za 15 izlagača, najviše zvaničnike, predstavnike međunarodne zajednice, kompanije i organizacije koje rade sa predstavnicima ranjivih grupa. Organizacija sajma je uključivala dvomjesečni period priprema filmova i prezentacija svakog izlagača, formulaciju pitanja za donosioce odluka i inovativne laboratorije. Sam sajam je bio podijeljen na četiri dijela. Nakon uvodnih riječi, koje su dali Ministarka rada i socijalnog staranja, Šef Delegacije EU u Crnoj Gori i Izvršna direktorica Juventasa, 15 organizacija je imalo ppo 5 minuta da predstavi nijemi film, predstavi svoju organizaciju i uputi pitanje jednom od predstavnika tri ministarstva: obrazovanja, zdravlja i rada i socijalnog staranja. Svako od ministarstava je imalo dva do tri minuta da, u koordiniaciji sa drugim ministarstvima, pripremi jedan odgovor. Na ovaj način smo obezbijedili multi-dimenzionalnu platformu za raspravu o ključnim preblemima u oblasti socijalnih politika, socijalih usluga i socijalne inkluzije. U trećem dijelu su predstavnici marginalizovanih grupa podijelili svoje priče o uspjehu, kao i njihova iskustva i probleme sa sistemom, dok su u četvrtom dijelu posjetici mogli da postavljaju pitanja izlagačima o njihovim projektima i idejama.