utorak, 21 jun 2016 17:35

Održana II Nacionalna konferencija „Efekti politika za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti“

II Nacionalna konferencija „Efekti politika za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti“ održana je 10. i 11. Marta 2016. godine u PR Centru u Podgorici. Na konferenciji su govorili naviši predstavnici institucija u oblasti socijalnih politika – prvi dan konferencije otvorio je Igor Vučinić, Načelnik direkcije za grupe u riziku iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, dok je drugi dan otvorio Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović. Ostali panelisti su takođe bili istaknuti predstavnici državnih institucija i međunarodnih organizacija i eksperti u oblasti socijalnih politika.

Na prvom danu konferencije bio je predstavljen Izvještaj o sprovođenju Strategije za trajna rješenja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na kamp Konik, dok je drugog dana predstavljen Izvještaj o sprovođenju Lokalnog plana inkluzije. Ova konferencija je takođe korištena kao platforma za diskusiju o uticaju sprovođenja Agende 3030 na smanjenje siromaštva u Crnoj Gori. Pored prezentacije izvještaja, ova konferencija je takođe obuhvatila održavanje dva okrugla stola.