Osobama koje žive sa virusom HIV-a nedostaje psihosocijalna podrška i pomoć u terapijskom edukativnom savjetovanju od kliničkih psihologa, ocijenila je infektolog-virusolog Infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore, Snežana Dragaš.

Prema njenim riječima, to bi se moglo nadomjestiti u saradnji sa udruženjem pacijenata za HIV, koje bi preko projektnih aktivnosti angažovalo edukovanonog psihologa kako pacijenti ne bi plaćali usluge.

»Takođe moram da napomenem da nedostaje mogućnost višekratnih izdavanja recepata za ljekove za stabilne osobe, osobe koje su u stanju socijalne potrebe, nepokretne i osobe koje rade u inostranstvu kao sto su pomorci i osobe na privremenom radu u drugim djelatnostima izvan države«, poručila je Dragaš u intervjuu agenciji MINA.

Jer se, kako je precizirala, izlažu nepotrebnom trošku dolazaka i čekanja svakog mjeseca.

»Ako se uzme u obzir da je to doživotna terapija onda su naši pacijenti zaista izloženi nekada i bespotrebnom administrativnom maltretiranju«, poručila je Dragaš.

Ona je govorila o liječenju osoba koje žive sa HIV-om tokom prethodne decenije i podsjetila da je prvi lijek za HIV otkriven 1987. godine i da je to bio Zidovudin.

 Od tada, do sada, otkriveno je dosta novih ljekova kao i nove kombinacije postojećih lijekova.

»Stalno se radi na pronalaženju novih terapijskih opcija. Novi ljekovi su sa manje neželjenih dejstava, kombinacijom ljekova terapija je svedena na dvije do tri tablete dnevno«, pojasnila je Dragaš.

Prema njenim riječima, sa napretkom terapije poboljšana je kontrola bolesti, kvalitet života oboljelih, tako da se sada, kazala je, može pričati o HIV u i starenju.

Kako je kazala, sve osobe koje žive sa HIV-om liječe se na Klinici za Infektivne bolesti Kliničkog centra Crne Gore.

»Terapijski protokoli koji se koriste u liječenju su bazirani na smjernicama Evropskog udruženja kliničara (EACS), a terapija je dostupna svima«, rekla je Dragaš.

Ona je dodala da je, prema najnovijim smjernicama, od 2015. godine uvedena „Treat all praksa“, što podrazumijeva uključenje terapije odmah po utvrđivanju HIV pozitivnosti, bez obzira na broj odbrambenih CD4 ćelija i broj virusnoh kopija u krvi.

»Na taj način se bolje kontroliše infekcija, smanjuje se broj trajno zaraženih memorijskih ćelija i smanjuje prenos virusa na neinficirane osobe«, poručila je Dragaš.

 Ona je napomenula da je neophodno da se osobe jave što prije, kao bi na vrijeme počele sa terapijom da ne dolaze u stadijumina odmakle bolesti, kada se javljaju klinički simptomi oportunističkih infekcija i kada je prognoza bolesti neizvjesna.

Tekst je dio projekta Unapređenje kvaliteta usluga koje pružaju NVO grupama pogođenim HIV-om u Crnoj Gori, a koji sprovodi Juventas uz podršku Kanadskog fonda, Kanadske ambasade u Beogradu.